Hỗ trợ

ho-tro

Nếu bạn cần được hỗ trợ hoặc có bất cứ thắc mắc nào về ứng dụng (cài đặt, kết nối, cách tạo nhóm, …), gặp lỗi lúc sử dụng app, an toàn, bảo mật, … Xin vui lòng điền thông tin vào mẫu liên lạc phía dưới.

Hoặc gửi email cho chúng tôi qua: hello@fitness.bet 

Hợp Tác

hop-tac

FitnessBet rất mong muốn được hợp tác với:
– Truyền thông

– Influencers

– Huấn luyện viên fitness, PT Gym

– Các công ty muốn hợp tác để tạo môi trường rèn luyện, nâng cao sức khoẻ cho nhân viên

Mọi ý tưởng hợp tác xin hãy gửi email cho chúng tôi qua: hello@fitness.bet . Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ.