Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để liên kết dữ liệu từ đồng hồ thông minh (smart watch) sang FitnessBet?

FitnessBet tính toán các chỉ số cho người chơi dựa trên các chỉ số sức khoẻ từ Apple Health. Vì vậy trước khi chơi bạn phải liên kết dữ liệu từ đồng hồ thông minh (smart watch) sang Apple Health.

Đồng hồ Garmin

1. Tải ứng dụng Garmin Connect: https://apple.co/3EVsVNP

2. Cài đặt Garmin Connect, cho phép chia sẽ dữ liệu (enable Garmin Connect Sharing).

3. Trong Summary chọn Profile (trên cùng bên phải)

4. Trong Privacy chọn Apps

5. Chọn Connect (viết tắt của Garmin Connect).

6. Bật cho phép ALLOW “CONNECT” TO WRITE DATA: Để chơi được FitnessBet bạn cần bật: Active Energy và Steps

Lưu ý bật ứng dụng Garmin Connect mỗi lần bạn cần liên kết dữ liệu với Apple Health.